Мультимедиа

See video
9 сен 2015

Б.П Жеке кызыкчылыктар менен түзүлгөн үй бүлө сүйүү менен түзүлгөн үй бүлөөгө...

See video
9 сен 2015

Б.П  Чет өлкөлук агенттер жөнүндөгү мыйзам...

See video
9 сен 2015

Б.П  Шайлоо жөнүндөгү жаңы мыйзам таза шайлоого...

See video
9 сен 2015

Б.П телекөрсөтүүлөр адамды индивид катары өлтүрөт деп...

See video
9 сен 2015

Б.П мода айымдарды басмырлоодо деп эсептейт...

See video
9 сен 2015

Б.П Кыргыз Республикасынын жарандарынын милдеттүү түрдө...

See video
22 май 2015

ЭП запретит иностранные инвестиции в культуру, образование и искусство...

See video
16 мар 2015

ЭПС необходимым принудительное участие горожан в облагораживании города....